Mercedes-Benz

Pracujemy z pasją.

Oferty kształcenia.

Zainteresowanych podjęciem pracy w Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Sp. J. zachęcamy do wysłania swojego CV na adres info@garcarek.mercedes-benz.pl wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego chciałbyś dołączyć właśnie do nas.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Spółka Jawna z siedzibą w Ociążu (ul. Ostrowska 6, 63-460 Nowe Skalmierzyce) dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem / złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek Sp. Jawna z siedzibą w Ociążu („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail odo@garcarek.mercedes-benz.pl

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:
Uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wskazane w przesłanym przez Ciebie CV oraz pozostałej dokumentacji rekrutacyjnej.

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa, w tym podmiotom badającym kompetencje zawodowe kandydatów; 
świadczącym usługi IT oraz utrzymującym infrastrukturę IT Administratora,
Jak długo moje dane będą przechowywane?
Dane będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a następnie usuwane po 3 miesiącach od zakończenia rekrutacji .

Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Czy moje dane będą przetwarzane w jakiś inny sposób?

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

  • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail: odo@garcarek.mercedes-benz.pl
Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych.