Mercedes-Benz

Praktyki.

Praktyki.

Poznaj nas w trakcie praktyk.

Dzięki praktykom w Mercedes-Benz można bliżej poznać środowisko pracy w wybranym zawodzie. W szczególności podczas studiów lub kształcenia ponadzakładowego daje to doskonałą możliwość połączenia teorii z praktyką.

Zestawienie wszystkich aktualnych ofert praktyk znajdą Państwo w portalu Daimler Career: