Mercedes-Benz

Kredyt

kredyt

Oferta kredytowa

Naszym Klientom gwarantujemy absolutną wiarygodność i stabilność firmy oraz nieograniczone możliwości finansowe.

Wszystkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej załatwisz na miejscu u wybranego dealera Mercedes-Benz, który pomoże w doborze formy kredytu dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych oraz przygotuje niezbędne dokumenty. Wystarczy tylko wnieść wymagane wpłaty (deklarowany udział własny, prowizja i opłata za Zastaw Rejestrowy) przed odbiorem pojazdu a reszta należności będzie rozłożona na dogodne raty.

Nasze finansowanie może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Czas trwania umowy kredytowej wynosi od 12 do 72 miesięcy przy czym w przypadku pojazdów używanych okres kredytu i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę kredytową mogą zawrzeć osoby fizyczne mające stałe miejsce zameldowania lub firmy z siedzibą na terenie Polski posiadające zdolność kredytową.

Flexi Kredyt

Elastyczne produkty finansowe.

Dla wszystkich typów samochodów osobowych oferujemy elastyczne produkty kredytowe (FLEXI KREDYT), które można w pełni dostosować do Państwa potrzeb oraz możliwości finansowych.
Oferujemy kredyty złotówkowe i denominowane w EUR. Do wyboru mają Państwo raty malejące (nieco niższy łączny koszt odsetek) lub raty stałe (wygoda w spłacaniu kredytu).
Ponadto, dla obniżenia miesięcznych rat kredytowych oferujemy możliwość utworzenia tzw. raty balonowej, obniżającej wysokość miesięcznej raty. Ratę balonową można spłacić jednorazowo pod koniec obowiązywania umowy kredytowej lub rozłożyć ją na dalsze raty. Można także odsprzedać samochód dealerowi i rozliczyć ratę balonową przy jednoczesnym zakupie nowego pojazdu.
W trakcie umowy Kredytobiorca ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu jak również wydłużenia czasu, na jaki została podpisana umowa.
Wybierz samochód a przekonasz się, że jego sfinansowanie jest jeszcze prostsze.

Easy Kredyt

Procedura uproszczona do minimum.

Easy kredyt - procedura uproszczona do minimum.
Easy Kredyt to sposób na proste i szybkie sfinansowanie samochodu. Minimum formalności i dokumentów dla osób fizycznych oraz firm.
Oferta ta jest dostępna dla wybranych samochodów Mercedes-Benz od 25% udziału własnego.
Nie ma potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych.
W przypadku firm wymagane są następujące dokumenty: oświadczenie o dochodach, dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokumenty tożsamości reprezentantów firmy.
Osoby fizyczne składają tylko oświadczenie o dochodach oraz dwa dokumenty tożsamości.

Dla Państwa wygody:

Wszystkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej załatwisz na miejscu u wybranego dealera Mercedes-Benz, który pomoże w doborze formy kredytu dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych oraz przygotuje niezbędne dokumenty. Wystarczy tylko wnieść wymagane wpłaty (deklarowany udział własny, prowizja i opłata za Zastaw Rejestrowy) przed odbiorem pojazdu a reszta należności będzie rozłożona na dogodne raty.

Nasze finansowanie może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Czas trwania umowy kredytowej wynosi od 12 do 72 miesięcy przy czym w przypadku pojazdów używanych okres kredytu i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę kredytową mogą zawrzeć osoby fizyczne mające stałe miejsce zameldowania lub firmy z siedzibą na terenie Polski posiadające zdolność kredytową.

Wymagane dokumenty - osoby fizyczne

Dokumenty wymagane do analizy kredytowej.

Dokumenty wymagane do analizy kredytowej.
Do analizy kredytowej należy przedstawić następujące dokumenty.
  • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości (np. paszport, prawo jazdy),
  • aświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia lub decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury
  • dodatkowo dla osób posiadających rozdzielność majątkową wymagany jest dokument potwierdzający jej istnienie z uwagi na konieczność podpisu umowy kredytowej przez współmałżonka

Wymagane dokumenty - działalność gospodarcza / spółki prawa handlowego

Dokumenty wymagane do analizy kredytowej.

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.
  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • wypis REGON i NIP
  • deklaracje podatkowe za ostatni okres (3 miesiące) i za ostatni rok przed złożeniem wniosku kredytowego oraz bilans i rachunek wyników
  • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości osób podpisujących umowę