Mercedes-Benz

Leasing

Leasing

Wielkie marzenia w małych ratach.

Zalety leasingu w skrócie:

 • Indywidualnie ustalony okres umowy od 24 do 60 miesięcy.
 • Niski koszt procentowy.
 • Możliwość włączenia ubezpieczenia w raty leasingowe.
 • Możliwość dokonania zmian w trakcie umowy.
 • Bez opłat za rejestrację pojazdu.
 • Wszystko z jednej ręki: samochód, finasowanie i ubezpieczenie.

Jak zostać leasingobiorcą?

Minimalny okres leasingu wynosi 24 miesiące a maksymalny to 60 miesięcy. W przypadku samochodów używanych wiek samochodu wraz z okresem trwania umowy nie mogą przekroczyć dziesięciu lat.

Wszystkie formalności związane z umową leasingową klient załatwia bezpośrednio u autoryzowanego dealera otrzymując kompletne informacje dotyczące samochodu, jego serwisowania oraz sposobu finansowania.
Na miejscu u dealera wybierasz samochód odpowiadający Twoim wymaganiom i potrzebom. Dealer sporządza umowę i wraz z wymaganymi dokumentami przesyła ją do Leasingodawcy. Po akceptacji umowy wpłacasz wymaganą opłatę (w zależności od formy leasingu jest to tylko wstępna rata lub też jest ona powiększona o wysokość opłaty administracyjnej oraz o pierwszą ratę leasingową). Bezpośrednio u dealera odbierasz zarejestrowany i ubezpieczony samochód stając się jego użytkownikiem przez czas trwania umowy leasingowej.
Oferta na samochód, finansowanie, ubezpieczenie - wszystko to otrzymasz u dealera

Easy Leasing

Procedura uproszczona do minimum.

Dla wybranych typów samochodów już od 20% opłaty wstępnej mają zastosowanie uproszczone procedury akceptacji umów.
W tym przypadku wystarczy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokumenty tożsamości reprezentantów firmy, nie ma natomiast potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych. W ich miejsce należy jedynie wypełnić druk oświadczenia o dochodach.
Oferta ta dotyczy tylko samochodów nowych.

Wymagane dokumenty

Sfinansujemy Twoje marzenia.

Do analizy finansowej prosimy dostarczyć następujące dokumenty:
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z umową spółki lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące,
 • Kopię wpisu REGON i aktu nadania NIP
 • Bieżące dokumenty finansowe za ostatnie 3 miesiące
 • Roczne rozliczenie podatkowe lub kopię bilansu, rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa (sprawozdania F01, F02 jeśli podmiot jest zobligowany do ich sporządzania)*
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę