Mercedes-Benz

Ubezpieczenia

Nieograniczona przyjemnośc jazdy i pełne bezpieczeństwo

Istnieje wiele rodzajów ryzyka. Naszym zadaniem jest zapewnienie pełnej ochrony dla wszystkich Klientów i ich pojazdów.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, ZK, Car Assistance

W razie wystąpienia szkody zapewniamy naszym klientom szybką i kompetentną pomoc w jej likwidacji.

Allianz Polska - Pakiet specjalny

Kompleksowy pakiet OC, AC, NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna i Informacja Prawna zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa.

allianz
Program obejmuje pojazdy fabrycznie nowe oraz do ósmego roku eksploatacji, pod warunkiem, że zostały zakupione jako nowe w autoryzowanej sieci dealerów Mercedes-Benz na terenie Polski.
Pakiet zawiera:
 • Szkoda częściowa AC
 • NNW
 • Szkoda całkowita/kradzież
 • Pomoc Assistance
 • Pojazd zastępczy
 • Ochrona prawna
 • Ochrona Kierowcy

PZU S.A.

Kopleksowa oferta ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW oraz Auto Pomoc.

Ubezpieczenie obejmuje:
 • Odpowiedzialność cywilna (OC)
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC)
 • Ubezpieczenie NNW Max
 • PZU Auto Pomoc

Ergo Hestia

Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych obejmująca: OC, Autocasco, Car Assistance, NNW pasażerów.

ergo-hestia
Ubezpieczenie obejmuje:
 • Ubezpieczenie OC
 • Zielona Karta
 • Ubezpieczenie Auto Casco
 • Ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance
 • Ubezpieczenie NNW pasażerów

Ubezpieczenie kosztów napraw

Ubezpieczenie dotyczy awarii mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych wynikających z przyczyn wewnętrznych.

Allianz Polska - Koszty napraw

Ubezpieczenie dotyczy awarii mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych wynikających z przyczyn wewnętrznych.

Zalety ubezpieczenia:
 • pokrycie kosztów napraw ewentualnych awarii pojazdu po wygaśnięciu gwarancji producenta
 • bezgotówkowe naprawy pojazdu w ASO
 • łączna wartość napraw może stanowić wartość pojazdu brutto wg. faktury zakupu
 • brak limitu km. dla pojazdów osobowych
 • wysoki limit przebiegu km. dla pojazdów dostawczych: (300 000km lub 400 000km)
 • możliwość przeniesienia uprawnień z umowy ubezpieczenia na kolejnego użytkownika lub nabywcę pojazdu

Ubezpieczenie straty finansowej GAP

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie całości straty finansowej, powstałej na wskutek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco.

QBE - Insurance Europe Limited

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie całości straty finansowej, powstałej na wskutek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy (w całości lub w części zgodnie z limitem) pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP) a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub wartością rynkową pojazdu.

Zalety ubezpieczenia:
 • ochrona Klienta przed efektem spadku wartości pojazdu
 • daje Klientowi możliwość zakupu nowego pojazdu po szkodzie całkowitej lub kradzieży
 • pokrywa w całości lub częściowo koszty wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy leasingowej lub kredytowej w innych niż fabryczne form finansowania w wyniku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu netto lub brutto
 • umowa ubezpieczenia GAP może być zawarta na okres 12,24 lub 36 miesięcy
 • wysoki limit wypłaty odszkodowania, które może wynosić nawet 125 000zł
 • dodatkowe odszkodowanie w wysokości 5 000zł, jeśli preferowany podstawowy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe lub wyższe od wartości fakturowanej pojazdu

-

W razie wystąpienia szkody zapewniamy naszym klientom szybką i kompetentną pomoc w jej likwidacji.

Przynależność do koncernu Daimler umożliwia nam korzystanie z ogromnego doświadczenia oraz ułatwia tworzenie innowacyjnych i wydajnych produktów ubezpieczeniowych.