Mercedes-Benz

Finance 12+.

Finance 12+

Finance 12+ to korzystna alternatywa dla zakupu samochodu za gotówkę. Jest to pożyczka na zakup samochodu, w której zamiast rat miesięcznych mają zastosowanie raty płatne w odstępach rocznych. Możesz więc wpłacić tylko część ceny samochodu, a pozostałą kwotę wykorzystać na inne cele. Finance 12+ najczęściej występuje w promocyjnej odmianie 50/50 – połowę wartości pojazdu wpłacisz przed jego odbiorem, a pozostałą kwotę po 12 miesiącach, z możliwością rozłożenia jej na dogodne raty miesięczne w kolejnym okresie. Możesz także skorzystać z takiego rodzaju finansowania na 2, 3 lub nawet 4 lata, spłacając wartość samochodu w odpowiednio niższych, równych ratach rocznych.

Twoje korzyści:
 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim.
 • Od początku Twoja firma jest właścicielem pojazdu i rejestruje go na siebie.
 • Indywidualnie ustalony okres umowy – od 12 do 48 miesięcy, wartość samochodu podzielona równo na raty płatne w odstępach rocznych
 • Brak rat miesięcznych
 • Kwota odsetek uwzględniona w ratach rocznych
 • Umowa może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Dostępne są: Ubezpieczenie Komunikacyjne oraz ubezpieczenie GAP
 • Twoja firma, jako właściciel pojazdu, będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a w kosztach uzyskania przychodu może uwzględnić część odsetkową każdej raty
 • Ponadto istnieje możliwość odliczania VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP,
 • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku,
 • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.)
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę.

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.