Mercedes-Benz

Wymarzony samochód i swoboda działania.

Wymarzony samochód i swoboda działania.

Flexi Leasing to najpopularniejszy sposób na sfinansowanie zakupu samochodu dla firmy, dostępny zarówno dla pojazdów nowych jak i używanych. Umowa tego typu zapewnia niski całkowity koszt nabycia pojazdu. Wysokość wpłaty wstępnej możesz dostosować do swoich potrzeb i preferencji, a na koniec wykupujesz samochód za symboliczną kwotę Wartości Końcowej. Umowę Flexi Leasingu możesz rozszerzyć o liczne dodatkowe opcje. Do tego, podczas trwania umowy, możesz skorzystać w pełni z efektu tarczy podatkowej, dzięki czemu koszt sfinansowania pojazdu okaże się jeszcze niższy.

Czas trwania umowy leasingowej wynosi od 24 do 60 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów używanych okres kredytu i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę mogą zawrzeć firmy z siedzibą na terenie Polski.

 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu – w salonie dealerskim.
 • Brak opłat za rejestrację samochodu
 • Indywidualnie ustalony okres umowy – od 24 do 60 miesięcy – oraz wysokość wpłaty wstępnej
 • Niski całkowity koszt procentowy umowy
 • Elastyczność finansowania – umowa może zawierać samo finansowanie, ale możesz też rozbudować ją o dostępne dodatkowo opcje: Ubezpieczenie Komunikacyjne, ubezpieczenie GAP, Pakiet Gwarancyjny, a także Umowę Serwisową
 • Korzyść podatkowa - możliwość uwzględnienia rat miesięcznych w kosztach uzyskania przychodu oraz odliczenia VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na koniec umowy pojazd przejdzie na Twoją własność po zapłaceniu symbolicznej Wartości Końcowej
 • Kopie wpisu REGON i aktu nadania NIP,
 • Dokumenty finansowe narastająco od początku bieżącego roku,
 • Dokumenty finansowe za ostatni pełny rok obrotowy (w zależności od prowadzonej księgowości, np. PIT, bilans + rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, F-01, itp.),
 • Kopie dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę.

W szczególnych przypadkach zakres wymaganych dokumentów może być rozszerzony.

Dla wybranych typów samochodów już od 20% opłaty wstępnej mają zastosowanie uproszczone procedury akceptacji umów.

W tym przypadku wystarczy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokumenty tożsamości reprezentantów firmy, nie ma natomiast potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych. W ich miejsce należy jedynie wypełnić druk oświadczenia o dochodach.

Uproszczona procedura dotyczy tylko samochodów nowych.